Missiyamız

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinın missiyası:

- aqrar sahədə göstərilən dövlət xidmətlərinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması

- şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi

- heyvan sağlamlığının təmin edilməsi

- heyvandarlıqda məhsuldarlığın artırılması

- bitki sağlamlığı

- bitkiçilikdə məhsuldarlığın artırılması sahələrində bitki mühafizəsi və fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) tədbirləri

- aqrokimyəvi xidmətlərin təşkili

- seleksiya nailiyyətlərinin qeydiyyatını və mühafizəsi

- kənd təsərrüfatı sahəsində toxumçuluğun idarə edilməsi

- kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatının aparılması

- texniki vəziyyətinə və istismarına dövlət nəzarətini innovativ üsulları tətbiq etmək

- informasiya-məsləhət xidmətləri