Ana Səhifə > Laboratoriya Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzi > Suvarma suyunun aqrokimyəvi analizlərinin aparılması

Məzmunu

Suvarma suyunun aqrokimyəvi analizlərinin aparılması və analizin nəticələrinə dair arayışların verilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Agentliyin Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin yerli qurumları(Aqrokimyəvi laboratoriyalar).

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

5 iş günü ərzində.

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

Ödənişli. 

Ödəniş Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 18 iyul tarixli  87 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq nağdsız qaydada həyata keçirilir:

 

Xidmətin adı

Ölçü

vahidi

Tariflər (manat)

 

4.Suvarma suyunun analizləri

 

 

4.1.

Suvarma suyu nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə

4,0

4.2.

İy, rəng və görünüş 

1 nümunə

1,0

4.3.

Elektrik keçiriciliyi 

1 nümunə

2,0

4.4.

Temperatur 

1 nümunə

1,0

4.5.

Şəffaflıq

1 nümunə

1,0

4.6.

Bulanıqlıq 

1 nümunə

1,0

4.7.

pH

1 nümunə

2,0

4.8.

Ümumi codluq (Ca+Mg)

1 nümunə

7,0

4.9.

Duzluluq

1 nümunə

4,0

4.10.

Quru qalıq (105o C-də qurudularaq)

1 nümunə

3,0

4.11.

Üzvi maddə (Permenganat əmsalı)

1 nümunə

5,0

4.12.

Karbonat (CO3)

1 nümunə

5,0

4.13.

Bikarbonat (HCO3) 

1 nümunə

5,0

4.14.

Suvarma suyunda kationların  təyini (litium (Li+), natrium         (Na+), kalium (K+), ammonium (NH4+), maqnezium (Mg2+), kalsium (Ca2+). (tarif bir kationa görə verilib, hər əlavə kation üçün 3 manat) 

1 nümunə

5,0

4.15.

Suvarma suyunda anionların təyini (xlorid (Cl-), fosfat (P043-), nitrit (N03)-), nitrat (N02-), sulfat (SO42-), ftor  (F-), bor (Br-) ). (tarif bir aniona görə verilib, hər əlavə anion üçün 3 manat)

1 nümunə

5,0

4.16.

Suvarma suyunda ağır metalların  təyini (qurğuşun (Pb), xrom (Cr), kobalt (Co), kadmium (Cd), molibden (Mo). (tarif bir elementə görə verilib, hər əlavə ağır metal üçün 4 manat)

1 nümunə

5,0

4.17.

Suvarma suyunda mikroelementlərin təyini (Fe, Cu, Zn, Mn). (tarif bir elementə görə verilib, hər əlavə mikroelement üçün  4 manat)

1 nümunə

5,0

4.18.

Standart suvarma suyu analizi (11 analiz): pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4.

1 nümunə

45,0