Ana Səhifə > Aqrar Təlim Mərkəzi > Xidmətlərimiz

Aqrar Təlim Mərkəzi tərəfindən ölkə üzrə fermerlərin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə aşağıdakı istiqamətlər üzrə təlimlər həyata  keçirilir:

- Taxılçılıq (alaq otları, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə)

- Heyvandarlıq (müasir heyvandarlığın təşkili)

- Pambıqçılığın inkişafı, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

- Arıçılığın təşkili

- Sitrus və meyvə bağlarının salınması

- Çayçılığın inkişafı, müasir aqrotexniki qulluq qaydaları, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

- Müasir suvarma sistemləri

- Bağçılığın inkişafı, müasir aqro-texniki qulluq qaydaları (intensiv və superintensiv bağların salınması)

- Müasir kənd təsərrüfatı texnikalarının istifadəsi

- Müvafiq Dövlət proqramlarının icrasına dəstək